Home > News & Issues > News

News

нэр KEB HANA банктай хамран ажиллах гэрээг байгууллаа
зохиолч 운영자
он сар өдөр 2016-11-07 [10:19] count : 4363

Эрүүл мэндийн төлбөрийн үйлчилгээ
Солонгос улсад өөрийн нэр дээр валютын данс нээлгэн төлбөрөө төлөх үйлчилгээ

Үйлчилгээний агуулга
Өвчтөн өөрийн нэр дээр солонгос банканд валютын данс нээн эх орноосоо банкны шилжүүлэг үйлчилгээг ашиглан аюулгүйгээр дансандаа эмнэлгийн зардлийн мөнгөө шинжилжүүлэн, эмчилгээний дараа эмнэлгийн зүгээс төлбөрийн хүсэлтийг банканд гаргахад банк эмчилгээний төлбөрийг эмнэлэгт төлөх үйлчилгээ юм.

Ашигтай тал

1. Банкаар дамжуулан өөрийн валютын дансыг ашигласнаар эмчилгээний итгэлцэл улам нэмэгдэнэ.
2. Эмнэлгийн зориулалтын бэлэн мөнгөө аюулгүй бөгөөд тохиромжтой зарцуулах
- Бэлэн мөнгө алдагдэх эрсдэл, буцах гаалийн мэдэгдэл, валютын
3. Эмчилгээний картаар тооцоо хийхэд гарах шимтгэл, шилжүүлгийн шимтгэл хамаагүй хямд
4. Өөрийн хувийн дансаа ашиглан мөнгө нэмж шилжүүлэх эсвэл үргэлжлүүлэн эмнэлэг орохдоо агшиглахад ч хямд юм.
5. Эмчилгээний виз олгоход хөнгөвчлөх (шилжүүлгийн баримт)
6. Өвчтөн тус бүрийн мөнгөний хадгаламжийн мэдээлэлийг эмнэлэг шалган үзэх боломжтой юм.

Download #2 : 단체_하나은행_Medical_Service_업무_협약.. (1047) Size : 9.30 MB
Not Contents