Home > Consultation > Medical Consultation

Medical Consultation

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
Бид таны лавлагаа түргэн шуурхай хариу өгөх та нарт хэлье (*) Хэрэв таны хүссэн мэдээлэл

Өвчтөний мэдээлэл гарцаагүй л Тогтвортой бичил уурхай эрүүл мэндийн төвийн эмгэг ашиглаж болно

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
    • d m y
    • d m y
  • Эр Эм
  • open
    (Хязгаар 10MB)
Аялал жуулчлалын төлөвлөгөө
  • Guest House Motel Hotel
  •   Number Enter